Svenska kyrkan i Thailand : Kyrkkaffe i Kamala

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=30502F97-EC1A-44F2-8965-FE2DCE50B9641-73&placeId

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=30502F97-EC1A-44F2-8965-FE2DCE50B9642-73&placeId

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=30502F97-EC1A-44F2-8965-FE2DCE50B9644-73&placeId

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=30502F97-EC1A-44F2-8965-FE2DCE50B9646-73&placeId

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=30502F97-EC1A-44F2-8965-FE2DCE50B9648-73&placeId

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=04EC299F-0777-4AE3-BB67-C0BE3F4ECCED-73&placeId

October 31, 2019