Good Emergency Advice from Danish Embassy

The Royal Danish Embassy has published a set of good guidelines – in Danish – how to cope with an emergency situation in case the situation in Thailand should further deteriorate.


The guidelines read:

Den Danske Ambassade i Bangkok
– en vejledning til danske statsborgere bosiddende i Thailand

Danskere i Thailand opfordres til at registrere sig på ambassadens liste over danskere via hjemmesiden:

Er der ændringer i en tidligere registrering bedes man give besked herom til ambassaden på e-mail [email protected].


Forholdsregler i tilfælde af en alvorlig nødsituation
Generelle råd
I en alvorlig nødsituation vil det normalt være bedst og sikrest at blive hjemme inden døre, forholde sig i ro og jævnligt følge situationen gennem lokale og internationale medier, så som aviser, radio og tv samt internet, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledning og ambassadens hjemmeside og facebookside.

Børn bør holdes hjemme fra skole, og voksne bør nøje overveje, om det er tilrådeligt at gå på arbejde. Færdsel udendørs efter mørkets frembrud bør så vidt muligt undgås. Hvis det er nødvendigt at rejse inden for eller igennem et kriseramt område, bør dette ikke ske alene, og en kontaktperson, f.eks. andre danske/nordiske statsborgere i lokalområdet, eller evt. ambassaden, bør underrettes om rejserute med tidsangivelser. Anvisninger fra politi og militær, herunder ved vejs­pærringer, bør altid følges. Udgangsforbud bør altid overholdes meget stramt.

Det kan overvejes, om det vil være hen­sigtsmæssigt at flytte sammen med andre danskere eller nordi­ske statsborgere i området evt. tæt på lufthavn. Medmindre myndighederne, ambassaden eller andre udenlandske repræsentationer tilråder det, bør mange personer dog ikke samles på ét sted. Skulle det blive aktuelt at samle danske og eventuelt andre nordiske statsborgere, bør ma­drasser, tæpper, proviant, etc. samt centrale dokumenter som beskrevet i nedenstående medbringes.

I tilfælde af (risiko for) kemisk udslip eller anden alvorlig luftforurening tilrådes det at gå inden døre, lukke alle døre, vinduer og ventilationsanlæg mv. samt beskytte åndedrættet ved hjælp af våde lommetørklæder, håndklæder eller lign. Der bør lyttes til radio/TV og checkes på Internet.

I en beredskabsfase kan det være tilrådeligt:

a) at kontrollere, at gyldigt pas, visum, andre identitetspapirer, vaccinationspapirer, kørekort og øvrige nødvendige dokumenter, herunder (rejse-)forsikringer, samt pasfotos er let tilgængelige;
b) at sikre sig, at en tilstrækkelig beholdning af kontanter, herunder små sedler i lokal og udenlandsk valuta, haves;
c) at skaffe et mindre lager af madvarer (konserves og andre fø­devarer, som kan holde sig uden køle- og frysefaciliteter);
d) at sikre sig et forråd af drikkevand samt fylde badekar og andre beholdere med vand;
e) at kontrollere, at reservebelysning ved strømudfald m.v. – stearinlys, gas, petro­leumslamper – er tilgængelig og anvendelig;
f) at være i besiddelse af en batteridrevet transistorradio samt opladede mobiltelefoner;
g) at sørge for, at bilens benzintank samt en eller flere reser­vedunke er fyldte og at der rådes over gode autokort/GPS;
h) at være i besiddelse af en førstehjælpskasse;
i) at have adresse og telefonnummer på nærmeste hospital;
j) at have telefonnumre og adresser på nærmeste politistation og brandvæsen;
k) i øvrigt at være forberedt på eventuelt at skulle deltage i en pludselig evakuering og i den forbindelse have færdigpakket det mest nødvendige, man vil søge at tage med sig. Det må påregnes, at man i en evakueringssituation kun kan medbringe en yderst begrænset mængde bagage.

Det tilrådes generelt at holde tæt kontakt med andre danskere eller nordiske statsborgere i området.

Vejledning og hjælp fra ambassaden
I en beredskabs-/nødsituation er det vigtigt at holde kontakt med den danske ambassade i Bangkok og/eller konsulaterne i Pattaya og Phuket. Kontaktoplysninger forefindes i slutningen af denne vejledning. Ambassaden vil søge at holde tæt kontakt med konsulaterne med henblik på også herigennem at videreformidle information, råd og vejledninger.

Det vil dog kunne forventes, at kommunikationsnettet, herunder telefonnettet, ikke virker optimalt, og ikke mindst ambassadens telefonforbindelse kan forventes at blive belastet.

I en alvorlig nødsituation vil ambassaden i det omfang det er muligt benytte sig af elektronisk kommunikation. Det er derfor særligt vigtigt, at ambassaden har oplysning om danskeres e-mail adresser og mobiltelefonnumre.

Så vidt det er muligt vil ambassaden kunne give råd om:
– hvordan danske statsborgere bør forholde sig;
– hvilke evakueringsalternativer, der bør vælges, såfremt evakuering bliver nødvendig.

Ambassaden vil endvidere bl.a. kunne yde hjælp med:
– udstedelse af nødvendige dokumenter i forbindelse med udrejse/evakuering;
– formidling af kontakt til pårørende i Danmark;
– anvisning af hospital og læger i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde, idet omkostninger i forbindelse med sygdom eller ulykkestilfælde dog påhviler den enkelte.Evakuering
Såfremt en evakuering skulle blive aktuel, vil den så vidt muligt blive søgt arrangeret af ambassaden i samarbejde med de andre nordiske ambassader/EU-ambassader, myndigheder i Danmark, luftfartselskaber og/eller rederier. Evakueringsmåde vil afhænge af den konkrete situation.

Ambassaden vil søge at orientere samtlige registrerede danskere om samlingssted og tidspunkt i tilfælde af en evakuering.

Den endelige beslutning om at deltage i en eventuel evakuering og om­kostningerne i forbindelse hermed vil altid påhvile den enkelte, medmindre de danske myndigheder træffer anden beslutning. Alle deltagere vil normalt skulle underskrive en ’refusionserklæring’ for dermed at erklære sig villige til at dække omkostningerne i forbindelse med evakueringen.

Ambassaden Bangkok, maj 2010
KONTAKTINFORMATION
Den Danske Ambassade i Bangkok
10, Sathorn Soi 1
South Sathorn Road
Bangkok 10120
Telefon: 0 2343 1100 (generelt nr.). Vil ved opkald uden for kontortid blive viderestillet til døgnbemandet 24/7 center i Udenrigsministeriet.
Telefax: +66 (0) 2 213 1752
E-mail: [email protected]
Ambassadens hjemmeside: www.ambbangkok.um.dk
Udenrigsministeriets hjemmeside: [email protected]


19.5.2010: Ambassaden er midlertidigt lukket, nødkontor etableret. Kontakt til ambassaden kan kun forestages eller pr. telefon via Udenrigsministeriet.


Det danske konsulat i Pattaya
Konsul Stig Vagt-Andersen
384/22 Moo 12, Jomthien Garden #52
Jomthien Beach Road, Nongprue
Banglamung
Chonburi 20260
Tel: 0 3823 1630
Fax: 0 3823 2227
E-mail: [email protected]
Web page: http://www.consulatepattaya.dk/


Mailing address: P.O. Box 73, Jomthien Post Office, Chonburi 20261


Det danske konsulat i Phuket
Konsul Kennerth Karlsson
Land & House Park (Parichart)
35/176 Moo 4
Luangporcham Road
Muang Chalong
Phuket 83100
Tel/Fax: 0 7637 8365 (meddel før der sendes fax)
E-mail: [email protected]


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *