Convicted Swedish Businessman Explains His Case

Mr. Otto Kreuger, the Swedish businessman who was convicted to one year imprisonment in a trial involving the transportation of a submarine from Sweden to Thailand, has issued a pressrelease to clarify his situation.
“As there has been incorrect information published on www.scandasia.com that appears to origin from errors in translations from the Thai language Mr Kreuger wishes to inform the public on the actual facts and his outlook on the situation,” it says in the presss release.
“Mr Kreuger was charged in February 2008 and a trial was held between June 2 and 9 2009. On July the 17th he was convicted to one year of imprisonment and 10 million baht to be paid to the co-plaintiff Mr Jetsada Dejsalkulrit.”
“Mr Kreuger was immediately released without additional bail and is now preparing to submit an appeal. His lawyers from Tilleke & Gibbins are of the opinion that the appeal-court will revert the initial ruling and that the evidence provided during the course of the trial clearly supports that there were no offence committed. On the contrary Mr Kreuger is positive regarding the outlook to enforce a judgement from the High Court of London dated July 7 2009. The London courts ruling awards, a Panama Company that Mr Kreuger represents a specific amount payable by Mr Jetsada and refers to a towing contract that he personally signed in 2006. Mr Jetsada later failed to comply with the contract after his submarine in tow sank and the towing operation was cancelled. The towing contract was a standard format TOWCON under English law and clearly indemnifies the tug-owner for any responsibility of the seaworthiness of the tow.”

The Swedish text follows below:
Med anledning av felaktig information publiserad på www.scandasia.com, förmodligen härrörande från en felaktig översättning från de thailändska språket, ser sig Otto Kreuger föranledd att informera om föreliggande fakta och ge sin syn på situationen genom följande pressmeddelande. Otto Kreuger blev åtalad i februari 2008 och en rättegång har hållits mellan juni 2 till 9, 2009. Den 17 juli blev Otto Kreuger dömd till ett års fängelse och att betala ett belopp av 10 miljoner baht till medkäranden Mr Jetsada Dejsalkulrit. Otto Kreuger blev omedelbart satt på fri fot utan ytterligare borgensåtaganden. Otto Kreugers advokat från advokatfirman Tilleke & Gibbins är av den åsikten att vid överklagan i nästa instans kommer utslaget att hemfalla till Otto Kreugers fördel. Den bevisföring som redan peresenterats stöttar det faktum att ingen lagöverträdelse har begåtts.

 

Otto Kreuger ser positivt på möjligheterna att ett utslag från High Court of London av 7 juli 2009 kommer att kunna genomdrivas i Thailand. Det belopp som är satt i High Court of London har Jetsada Dejsalkulrit som betalningsansvarig till ett Panamaregistrerat bolag som Otto Kreuger representerar. Utslaget i High Court of London och det fastställda beloppet refererar till ett kontrakt rörande bogsering som Jetsada Dejsalkulrit personligen undertecknat år 2006. Jetsada Dejsalkulrit har inte fullföljt de åtaganden som anges i kontraktet. Anledningen påstår han vara att den ubåt som skulle bogseras från Sverige till Thailand sjönk och att han därmed ansåg bogseringen som avslutad. Kontraktet var av standardformat TOWCON, under engelsk lag, i vilket det klart framgår att den som åtagits sig bogseringsuppdraget fritas från allt ansvar angående sjövärdigheten av det som bogseras (släpet) och att avtalad ersättning ska utgå oavsett utkomsten av uppdraget.

About Gregers Møller

Editor-in-Chief • ScandAsia Publishing Co., Ltd. • Bangkok, Thailand

View all posts by Gregers Møller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *