23 food shipments from South East Asia halted by Swedish FDA

The Swedish FDA has so far during 2002 detected 23 substandard food shipments from South East Asia, writes the Swedish newsagency, TT.
It is mainly crabmeat and shrimps from Thailand and Vietnam that have been halted, containing bacteria such as vibrio and salmonella.
The highly poisinuous antibiotic chloramphenichol, which is banned by the EU, has been detected in Vietnamese shellfish. Original text from Helsingborgs Dagblad 6 oktober 2002 reads:

Livsmedelsverket stoppade asiatiska skaldjur

Uppsala. Hittills i år har Livsmedelsverket stoppat 23 partier med mat från Sydostasien. Det rör sig huvudsakligen om skaldjur och kräftor från Thailand och Vietnam, som har innehållit bakterier som vibrio och salmonella.
I ett antal partier med skaldjur från Vietnam har man även funnit kloramfenikol. Det är ett antibiotikum som kan ge allvarliga förgiftningar och har förbjudits inom EU. I slutet av januari förbjöd EU all kött- och fiskimport från Kina, just på grund av att det hittats kloramfenikol i livsmedel därifrån.
Inom kort inleder Livsmedelsverket provtagning av fjäderfä från Brasilien.
Det finns misstankar om att den innehåller nitrofuraner. Ämnena har en antimikrobiell effekt, men är förbjudna i EU eftersom de kan vara cancerframkallande.
EU-kommissionen har beslutat av att det nu ska ske provtagning vid gränsen i alla partier som tas in i unionen, skriver Upsala Nya Tidning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *