Swedish authorities detect contaminated spices from Thailand

The Swedish FDA has issued a report warning that recent samples of spices from Thailand have been contaminated with salmonella (Typhoid?!). The positive tests were made in shipments of coriander, long beans and basil…Full story in Swedish as published by Syd Svenska Dagbladet: 26/9 2002

Salmonella i kött och thaikryddor Livsmedelsverkets nya undersökning visar att vart tredje stickprov på marinerat kycklingkött och kebab som importerats från kontinenten innehåller salmonella. Det är värre än Livsmedelsverkets inspektörer befarade. – Oroväckande. Vi har haft misstankar och resultatet förvånar, säger Anna Arvidsson, livsmedelsinspektör.

En annan undersökning visar att basilika, koriander, långa bönor och frukten ockra från Thailand är besmittat. Chefsmikrobiolog Per Norberg säger att läget inte är alarmerande, men det är skäl att vara försiktig med thailändska kryddor. – Krydda inte maten när den är färdig. Kryddorna kan kokas upp eller tillsättas i maten när den lagas eftersom bakterien dör vid 70 grader. Salmonella har inte hittats i svenska grönsaker. Risken för salmonella är betydligt större i utländskt kryddat och saltat kött som finns i livsmedelsaffärer, restauranger och storhushåll. Hittills har 60 importerade köttpartier undersökts och vart tredje stickprov är, som sagt, smittat.

Köttet importeras från EU-länder på kontinenten, men ursprungslandet kan vara Thailand lika väl som Brasilien. Salmonellagarantin infördes 1995 och gäller för färskt, kylt och fryst kött av nöt, svin och fjäderfä som kommer till Sverige från annat EU-land än Finland. Köttet ska ha ett officiellt intyg på att det är salmonellafritt när det exporteras till Sverige. Fram till november i fjol gällde samma krav för köttberedningar, men detta togs bort efter påtryckningar från EU. Livsmedelsverket vill använda undersökningarna för att få andra EU-länder att skärpa kraven på kontroll.

Mayvor Stagnäs
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *